Ombouw of vervanging van R22 installaties?

Vanaf 2010 is het niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries,- en airconditioning installaties bij te vullen met nieuw koudemiddel R22. lees verder...

Airconditioning

Airconditioning is uit het dagelijkse leven niet meer weg te denken. Op het werk, in de auto en tijdens het winkelen kijken we er niet meer van op als er airconditioning aanwezig is lees verder...

Zonnestroomsystemen

Met behulp van zogenoemde zonnepanelen kunt u zelf uw eigen duurzame energie opwekken. Een mooi vooruitzicht lees verder...

Ventilatie

Ook op het gebied van ventilatie zijn wij actief, dit omdat een goed binnen klimaat niet zonder voldoende verse lucht mogelijk is lees verder...

Koude Techniek

Reeds vele jaren zijn wij in vele branches actief op het gebied van de koude techniek. Ieder product heeft zijn specifieke bewaar condities waar wij samen met de klant de beste installatie bij ontwerpen lees verder...

Wil u meer weten?

Maakt gebruik van dit formulier en wij nemen contact met u op

Ombouw of vervanging van R22 installaties?

Regelgeving

Vanaf 2010 is het niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries,- en airconditioning installaties bij te vullen met nieuw koudemiddel R22.
Dit is het gevolg van een wereldwijd verdrag “protocol van Montreal”waarin productie en gebruik van CFK bevattende middelen gestaakt wordt.
Voor de koudetechniek betekende dit dat koudemiddelen op basis van CFK verboden werden zoals o.a. R12 en R502 dit al vanaf 1994 Het Koudemiddel R22 dat maar een kleine hoeveelheid CFK bevat, mocht langer in gebruik blijven maar ook hiervoor werd toen de datum van 2010 bepaald. Vanaf deze datum mogen installaties die dit gas bevatten alleen nog bijgevuld worden met gerecycled gas, dit is hergebruik van gas uit afbraak van andere installaties. En per 2015 is ook dit verboden en kan een installatie bij lekkage niet meer bijgevuld worden met R22.
Het gevolg hiervan is dat bij uitval van de koeling door een lekkage er niet snel gereageerd kan worden en het gevaar van schade aan product of proces groot is.

Naar aanleiding van de staat en uitvoering van het koel of vries systeem zijn er de volgende mogelijkheden.

Ombouw naar CFK vrij koudemiddel

Wanneer het koelsysteem nog naar behoren functioneert en de staat van het systeem nog in een goede conditie verkeerd zou dit omgebouwd kunnen worden naar een ander CFK vrij koudemiddel. Hiermee wordt een grote investering uitgesteld en bent u ingeval van een lekkage zeker dat het systeem bijgevuld kan worden.
Wanneer het systeem preventief omgebouwd wordt is de uitval door lekkage van het koelsysteem beperkt, dit omdat deze na reparatie weer bijgevuld kan worden. Of dit voor uw koelsysteem mogelijk is, zal afhankelijk zijn van het ontwerp en toegepaste materialen in het systeem. Wij hebben met het ombouwen van koelsystemen ruime ervaring en kunnen voor uw koelsysteem een beoordeling maken voor de haalbaarheid en kosten hiervan.

Vervangen van het gehele koelinstallatie

Wanneer een ombouw niet mogelijk is of gezien de staat en leeftijd van het systeem geen verstandige investering meer is dan is vervanging de enigste optie.
Hierbij wordt er dan een nieuw systeem ontworpen op basis van de nieuwste koudemiddelen en laatste stand van techniek.
Hierbij kunnen dan energie zuinige en besparende technieken toegepast worden, zoals o.a. hergebruik van warmte, heetgas ontdooiing, capaciteit regeling d.m.v. frequentieregeling van compressoren, toepassing elektronische expansie ventielen op verdampers., gelijkstroom- ventilatoren en energie besparende regelingen..

Wil u meer weten?

Maakt gebruik van dit formulier en wij nemen contact met u op